ORGANISATIES

PLATFORM
Het platform jeugdhulp in het buitenlands zorgaanbod bestaat uit organisaties die ruime ervaring hebben op het gebied van jeugdhulp in het buitenland, vooral gericht op de methodiek ervarend leren. Het platform streeft naar een kwalitatief hoogstaand aanbod voor jeugdhulp in het buitenland dat voldoet aan de kwaliteitsmaatstaven, opgesteld door de inspectie jeugdzorg.
VAAK GESTELDE VRAGEN

Moet ik ouderbijdrage betalen?

Ja, u moet ouderbijdrage betalen. Dit bedraagt 124 euro per maand. Ook kan het ontvangen van de kinderbijslag komen te vervallen.

Moet mijn kind vrijstelling leerplicht krijgen?

U kind kan ingeschreven blijven staan bij de huidige school. Indien u kind niet ingeschreven is bij een school, is ontheffing leerplicht nodig. Gestreefd wordt altijd naar het aanbieden van onderwijs in het buitenland.